+977-1-4964234, Basundhara Chauki, Kathmandu

Aloo Paratha (per Pc)