+977-1-4964234, Basundhara Chauki, Kathmandu

Fish Thali Set

Steam Rice, Fish Curry, Seasonal Mix Veg., Saag, Lentil, Papad, Salad, Mix Achar, Chutney, Dahi