+977-1-4964234, Basundhara Chauki, Kathmandu

Veg Thali Set

Steam Rice, Seasonal Mix-veg. Saag, Lentil, Papad, Salad, Mixed Pickle, Chutney, Dahi